Proč a jak pojistit své dítě?

Zpět na blog

Proč nepojišťovat u dítěte úmrtí…

Ne jen z morálního úhlu pohledu, ale také z racionálního hlediska je to nesmysl. S trochou nadsázky můžeme říci, že nepředstavuje aktivum v rodině, které by přinášelo majetek či jiné zdroje. Dítě nepracuje, nepodniká, nečerpá žádnou závratnou státní podporu v podobě sociálních dávek nebo důchodu. Pouze spotřebovává, a to někdy i v době, kdy jeho vrstevníci chodí do zaměstnání nebo na brigády. Smrt dítěte tak rodinu finančně neohrozí a z pochopitelných důvodů ani případné pojistné plnění při úmrtí dítěte neplní úkol pro překlenutí výpadků příjmů.

Na co se tedy zaměřit?

Musíme si uvědomit, že z pohledu rodiče, který své dítě nadevše miluje a stárá se o něj, jak nejlépe to jen jde, je rodič také živitelem a osobou, na kterou je dítě závislé nejen duševně, ale také materiálně. Pokud by dítě strádalo v jakékoliv z uvedeným oblastí, nebylo by zajištěno jeho dostatečné blaho.


V případě propočtu a nastavení rizik v pojištění dětí je tedy důležité se dívat v úhlu pohledu rodičů či jejich příjmů a výdajů. Pokud se dítěti stane úraz například ve škole přírodě nebo v lyžařské škole, kde bude stát poprvé na lyžích či vážné onemocnění v případě píchnutí klíštětem na školením výletě, vždy je to zásah do rodinného rozpočtu a nejen to. Jeden z rodičů musí zůstat s dítětem doma a starat se o něj a zároveň také náklady na léčbu stoupají, zejména s ohledem na to, že chceme dopřát svému dítěti do nejlepší.

V případě hospitalizace dítěte, se rodiče nemusí omezovat a mohou dítěti dopřát nadstandartní léčbu. Velmi často se také zapomíná na to, že jeden z rodičů zůstane s dítětem v nemocnici a bude si to muset zaplatit. Protože úraz má dítě a tomu nadstandardní ubytování hradí jeho pojistka. Ale co rodič? Myslíte, že to může hradit pojistka? Ano. I mamince a tatínkovi uhradíme pobyt v nemocnici v rýmci hospitalozace jeho dítěte a průběhu celé jeho léčby.

Proto doporučuji, aby jste nepodceňovali jak ochranu příjmů Vás rodičů a hlavních živitelů, protože je na Vás závislé nejen Vaše dítě, ale celá domácnost, ale nepodceňujte ani ochranu svého dítěte, protože stále se jedná o Vás, Váš příjem a tedy o celou rodinu…