Povinné ručení není u Allianz pouze pojištění vozidla

Zpět na blog

Zaplatíme až 200 milionů škodu, kterou způsobíte vy sami

I obyčejnou jízdou autem můžete způsobit nehodu a újmu za desítky milonů korun. Také se může stát, že zaviníte nehodu vozidla, který poveze drahý náklad či autobus plný lidí. Újmy na majetku, ušlém zisku, zdraví a životech budou dosahovat desítek milionů Kč. A proto nabízíme povinné ručení s limitem až 200 mil Kč.

Živelné škody i poškození vozidla zvěří můžete nechat na našich bedrech

Allianz kryje i takové škody, které byly způsobeny živly (vichřicí, krupobitím, bleskem, povodní, záplavou, požárem nebo pádem stromu), poškozením zaparkovaného vozidla zvířetem (poškození elektroinstalace, brzdové soustavy, chladicí soustavy) či střet vozidla se zvířetem(divoká zvěř, domácí a hospodářská zvířata).Vyplatíme Vám až 100 000 Kč. Pojištění jsou platná v celé Evropě včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldávie, Ukrajiny a Ruska.

Jsme schopni Vám zajistit a zaplatit škody způsobené jiným vozidlem, tak ať nemusíte jednat s jeho pojišťovnou (přímá likvidace)

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, kterou jste nezavinil nebo jste spoluviník, díky nabízené službě přímé likvidace se již nemusíte snažit komunikovat s pojišťovnou viníka nehody. Kontaktujete přímo Allianz, která za Vás vše vyřídí a vyplatí pojistné plnění, tedy skutečnou škodu.

Pojištění sezony nejen pro motorkáře

Vyberte si měsíce, kdy nebudete jezdit ( moto = zima ) a tyto měsíce budete vůči ČKP pojištěni a ještě dostanete slevu…

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Limity pojistného plnění

 35/35 mil. Kč 70/70 mil. Kč 150/150 mil. Kč 200/200 mil. Kč

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyberte si doplňková pojištění k povinnému ručení

 

Doplňková pojištění

 

Pojištění skel vozidla (volitelný limit)
 • limity od 5 000 Kč až do 100 000 Kč
 • bez spoluúčasti po 6 měsících trvání pojištění, podmínka opravy/výměny ve smluvním servisu
Přímá likvidace
 • nově odškodníme všechny nároky poškozeného,
 • nikoliv jen plechové škody, ale i újmu na zdraví, škody na přepravovaných věcech a ušlý zisk
 • vztahuje se na všechny přepravované osoby
 • limit plnění 70/70 mil. Kč
 • platí pouze na území ČR
Úrazové pojištění nezletilých dětí pojistníka ve vozidle
 • pojistné plnění:
  • jednorázově až 600 000Kč za trvalé následky úrazu
  • 150Kč denně po dobu léčení a dalších 150 při pobytu v nemocnici
Pojištění dětských autosedaček
 • je sjednáno vždy společně s úrazovým pojištěním nezletilých dětí pojistníka ve vozidle
 • když se zničí při nehodě, či když je autosedačka ukradena, plníme vždy ve výši její pořizovací ceny
Úrazové pojištění řidiče ve vozidle
 • pojistné plnění:
  • jednorázově až 600 000Kč za trvalé následky úrazu
  • 150Kč denně po dobu léčení a dalších 150 při pobytu v nemocnici
Úrazové pojištění osob ve vozidle
 • pojistné plnění:
  • jednorázově až 600.000 Kč za trvalé následky úrazu
  • 150 Kč denně po dobu léčení a dalších 150 Kč při pobytu v nemocnici
Asistence PLUS
 • možnost sjednání ve dvou variantách – s rozdílnými limity pojistného plnění
 • možnost sjednání nároku na zapůjčení náhradního vozidla po dobu dalších 10 resp. 20 dnů
 • volba limitu denního půjčovného za náhradní vozidlo – 1 000 Kč/2 000 Kč/3 000 Kč