Pojištění pro golfové hráče

Zpět na blog

Pojištění pro golfové hráče

Hrajete golf na amatérské úrovni? Pojištění PRO golf od Allianz kryje veškerá rizika související s hrou. Platí po celém světě po dobu 1 roku.

Vyplatí se jak hráčům, kteří se pohybují pouze po tuzemských greenech, tak i těm, kteří vyjíždějí do zahraničí.


Na co se pojištění vztahuje?

Při hře pouze na území ČR za Vás uhradíme veškeré náklady, pokud:

  • někomu svou hrou omylem způsobíte škodu na majetku nebo zdravotní újmu
  • onemocníte nebo se zraníte – zaplatíme za Vás jak startovné na jednotlivých turnajích, tak i celoroční hráčské poplatky v případě delší nemoci
  • Vám někdo ukradne nebo poškodí golfové vybavení včetně elektrického golfového vozíku
  • dojde ke krádeži nebo poškození golfového vybavení uloženého ve voze - bez ohledu na to, zda škoda způsobena na golfovém hřišti nebo na přilehlém parkovišti.

V ceně produktu PRO golf je také doplňkové úrazové pojištění.

Dále za Vás uhradíme:

  • pronájem náhradního golfového vybavení v případě zpoždění příletu, ztráty či zničení zavazadel při přepravě, v důsledku dopravní nehody, živelné události nebo krádeže z ubytovacího zařízení

Pojištění PRO golf od Allianz je výhodné díky výši a typu pojistných limitů. Zatímco konkurence často stanovuje u konkrétního pojistného rizika finanční limit na celý rok, Allianz má u většiny pojistných rizik limit na 1 pojistnou událost, která se může v průběhu roku opakovat. A to není vše – zadaří-li se „Hole in One“, finančně Vás odměníme!

S Vámi od jedničky po osmnáctku


Všechna rizika na jedné smlouvě

Kryje veškerá rizika související s hrou – od zpoždění zavazadel, přes krádež či poškození golfového vybavení až po škody způsobené při hře.

Hradíme škody i na elektrickém vozíku

A to jako jediná pojišťovna na trhu.

Zaplatíme Vám pronájem náhradního vybavení

V případě zpoždění, odcizení nebo ztráty golfového vybavení Vám zajistíme pronájem náhradního.

Vyberte si variantu dle Vašich aktuálních potřeb

  Normal Optimal Exkluziv
Územní platnost celý svět včetně ČR celý svět včetně ČR celý svět včetně ČR
Pojištění golfového vybavení 30 000 Kč 60 000 Kč 150 000 Kč
Smrt úrazem 200 000 Kč 400 000 Kč 600 000 Kč
Trvalé následky úrazu 200 000 Kč 400 000 Kč 600 000 Kč
Odpovědnost - život a zdraví* 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Odpovědnost - majetek* 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč
Odpovědnost za škodu na pronajaté věci - - 50 000 Kč 
spoluúčast 5%, min. 5 000 Kč
Pronájem náhradního golfového vybavení  1000 Kč/den, 
max. 5 000 Kč
2000 Kč/den, 
max. 10 000 Kč
3000 Kč/den, 
max. 15 000 Kč
Pojištění ročních hráčských příspěvků 
(Membership fee) 
max. 150 Kč/den, 
max. 30 000 Kč
max. 250 Kč/den, 
max. 50 000 Kč
max. 300 Kč/den, 
max. 100 000 Kč
Pojištění poplatku za hru 
(Green fee) 
3 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč
Pojištění "Hole in One"  20 000 Kč 30 000 Kč 40 000 Kč

*Uvedené limity platí na jednu pojistnou událost a jednoho pojištěného. Pro všechny pojistné události z jedné smlouvy platí 5násobek uvedených částek.


Vztahuje se pojištění i na případ, kdy zničím hole během hry?

Na zničení golfového vybavení samotnou hrou se pojistka nevztahuje. Pokud si však zničíte hole nebo bag v areálu golfového hřiště - například na ně omylem spadnete - tuto škodu Vám uhradíme. Kryjeme také škody způsobené na golfovém elektrickém vozíku.


Vztahuje se pojištění na úhradu léčebných výloh v případě, že způsobím zranění jinému golfistovi?

Ano, z pojištění by se uhradily náklady na léčení a odškodnění za trvalé následky a to až do výše 3 000 000 Kč.


Je pojistka limitovaná počtem pojistných události?

Není – Allianz má jako jedna z mála pojišťoven ve většině případů limity stanovené na 1 pojistnou událost, která se v průběhu roku může opakovat.


Co se stane, když mi na hřišti odcizí bag, jehož součástí byla i peněženka a klíče od bytu?

Golfové pojištění se týká pouze vybavení na hru, na tento případ se nevztahuje. Doporučujeme proto nechávat osobní doklady a cennosti vždy u sebe. Pokud jedete hrát do zahraničí, vyplatí se sjednat si i cestovní pojištění. Pak budete chráněni i pro tyto případy.

Zdroj: allianz.cz