Částka, kterou vyplatí pojišťovny za stejný úraz, se liší až o milion

Zpět na blog

Pokud si chcete sjednat úrazovou pojistku, zajímejte se o takzvané oceňovací tabulky pojišťovny. Mají totiž velký vliv na to, kolik peněz v případě úrazu dostanete.

Rozdíly v plnění mezi jednotlivými pojišťovnami jsou výrazné. Pro názornost si to ukážeme na konkrétním příkladu pro pojištění trvalých následků úrazu s pojistnou částkou jeden milion korun:

  • Při lyžování se zraníte a váš úraz zanechá trvalý následek. Podle diagnózy lékaře došlo k úplné ztuhlosti pravého lokte, který zůstal v nepříznivém postavení, tedy v úplném ohnutí. Jednotlivé pojišťovny by vám vyplatily částku od 250 tisíc do 600 tisíc korun. Rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším plněním je tedy celých 350 tisíc korun.

A čím vážnější úraz, tím jsou rozdíly mezi pojišťovnami ještě výraznější. Například při velmi vážném úrazu, jako je ztráta horní končetiny mezi loketním a ramenním kloubem, dosahuje rozdíl mezi pojišťovnami 1,3 milionu korun. 

Mohou za to dva parametry

Co je důvodem těchto rozdílů? Především to, že výše odškodnění pojišťovny za utrpěný úraz závisí na dvou parametrech, které se mezi pojišťovnami různí. Tím prvním jsou takzvané oceňovací tabulky, ve kterých pojišťovny přidělují vážným úrazům různé procento.

Rada

Když budete na pojištění úrazu vybírat pojišťovnu, vždy se kromě výluk ptejte také na progresivní plnění a chtějte vidět oceňovací tabulky, které si v klidu prostudujte a porovnejte.


Čím vyšším procentem pojišťovna daný úraz ocení, tím větší částku dostanete. Zatímco jedna z pojišťoven ohodnotí stejný úraz například 20 procenty, jiná pojišťovna 30 procenty. A to má pochopitelně vliv na výši výplaty od pojišťovny.

Některé pojišťovny tyto tabulky uvádějí v pojistných podmínkách, u jiných jste odkázáni na internetové stránky pojišťovny či na obchodní sídlo (pobočku). A právě v těchto tabulkách jsou mezi pojišťovnami rozdíly.

Ukázka oceňovací tabulky v pojištění trvalých následků úrazu

Progrese navyšuje vyplacené odškodnění

Kromě oceňovacích tabulek závisí výše odškodnění na takzvaném systémuprogresivního plnění, které pojišťovna uplatňuje. Progrese v praxi znamená, že čím vážnější úraz se vám stane, tím vyšší plnění získáváte.

Například při nejvážnějším tělesném poškození může být vyplaceno 400 procent (čtyřnásobek) až 850 procent (8,5násobek) sjednané pojistné částky, v závislosti na konkrétních podmínkách pojišťovny. Rozdíly mezi pojišťovnami v tomto parametru ukazuje následující tabulka.

Jakou maximální progresi uznávají pojišťovny

Co je to RUP

Abychom mohli výše uvedené rozdíly mezi pojišťovnami porovnat, vznikl srovnávací ukazatel RUP (= rating úrazového plnění), který hodnotí štědrost výplatních schémat pojišťoven v úrazovém pojištění. Tento ukazatel zohledňuje jak progresivní plnění, tak i ohodnocení úrazů v oceňovacích tabulkách pojišťoven.

Rating úrazové plnění je přitom spočítán velmi jednoduše: vzal se dostatečně velký vzorek různých trvalých následků (celkem 95 úrazů s trvalými následky) a srovnalo se, kolik jednotlivé pojišťovny za jednotlivé následky vyplatí. Pojišťovna, která by vyplatila v součtu za tento velký vzorek úrazů nejvíce, dostala hodnocení nejvyšší, a to 100 procent. Pojišťovny, které by vyplatily méně, dostaly v tomto ukazateli procento úměrně nižší.

Rating plnění z úrazových pojistek

Výsledky tohoto ukazatele potvrdily velké rozdíly mezi pojišťovnami. Nejlépe v tomto srovnání dopadly produkty pojišťoven MetLife (díky štědrému systému progresivního plnění) a Allianz (díky smluvní garanci nejvyššího plnění mezi pěti největšími pojišťovnami v České republice). Pochopitelně, ani ostatní produkty nejsou špatné. Ve srovnání s těmi nejlepšími však musíte pojištění sjednat na vyšší pojistné částky.

Zdroj: Dušan Šídlo, idnes.cz