Allianz plus program- pojištění majetku+ životní pojištění

Zpět na blog

Pojištění majetku + životní pojištění

Pokud si při vážném úrazu poškodíte své věci, uhradíme Vám vzniklou škodu do výše 20 000 Kč v jednom pojistném roce.


Podmínky získání výhody

  • V okamžiku pojistné události máte u Allianz sjednáno pojištění trvale obývané budovy nebo domácnosti (Vy nebo Váš rodinný příslušník) a současně jste pojištěným na smlouvě pojištění osob.
  • Došlo ke škodě na majetku v souvislosti s Vaším vážným úrazem.

Co považujeme za vážný úraz?

Vážný úraz musí splňovat obě níže uvedené podmínky:

  • být úrazem splňujícím definici úrazu dle podmínek Vašeho pojištění osob
  • zanechat následek s průměrnou dobou léčení alespoň 29 dnů (podle Oceňovací tabulky denního odškodného - sloupec DOU)

Jedná se tedy např. o zlomeninu kosti loketní, přetržení zkříženého kolenního vazu, natržení Achillovy šlachy apod.

Co považujeme za poškozené věci při vážném úrazu?

  •                   Věci, které jsou předmětem pojištění, jsou definované ve Zvláštních pojistných podmínkách pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/14.

Přijďte se k nám informovat a získat tak plno výhod :) Těšíme se na Vás :)