Allianz plus program- pojištění auta + pojištění majetku

Zpět na blog

V případě odcizení zavazadel z Vašeho osobního automobilu či jejich poškození Vám uhradíme vzniklou škodu do výše 10 000 Kč v jednom pojistném roce.


Podmínky získání výhody

  • V okamžiku pojistné události máte u Allianz sjednáno k osobnímu automobilu povinné ručení nebo havarijní pojištění (Vy nebo Váš rodinný příslušník) a zároveň pojištěnu trvale obývanou budovu nebo domácnost.
  • Došlo ke škodě způsobené na zavazadlech a věcech osobní potřeby ve vozidle nebo v uzamčeném střešním boxu upevněném na vozidle. Nebo došlo ke škodě způsobené na zadním nosiči nebo střešním nosiči/boxu instalovaném na vozidle.

Koho považujeme za rodinného příslušníka?

  • Za Vašeho rodinného příslušníka považujeme Vašeho manžela/manželku, Vaše dítě nebo osobu, která s Vámi po dobu nejméně 1 roku před pojistnou
    událostí žila ve společné domácnosti.